Select Page

Impresum

FM Mein Arztbedarf GmbH
Registracijski broj tvrtke: FN 512075b

Sud u registru poduzeća: Regionalni sud u Innsbrucku

Generalni direktor / predsjednik Uprave
Francesca Maria Martinez, B.A.

Schlöglstrasse 57, 6060 Dvorana u Tirolu, Austrija

Mobitel: +43 (0) 800 66 55 94

E-mail: hallo@meinarztbedarf.com

Austrijski porezni broj: ATU74440134

Njemački porezni broj: DE330928337

Objekt tvrtke

Proizvodnja, priprema i iznajmljivanje medicinskih proizvoda, u mjeri u kojoj te aktivnosti ne spadaju u kontrolu druge regulirane trgovine, te trgovine i najma medicinskih proizvoda, ograničenih na trgovinu.

Rješavanje sporova

Alternativno rješavanje sporova u skladu s člankom 14. 1 ODR-VO:

Europska komisija pruža internetsku platformu za rješavanje sporova (ODR) koja se može pronaći na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spremni smo sudjelovati u izvansudskom arbitražnom postupku.

Temeljnih

Na ovoj web stranici FM Mein Arztbedarf GmbH pruža informacije o svojoj paleti usluga i proizvoda. Pronaći ćete informacije o načinu usluga i proizvoda, kao i kontakt podatke. Također ćete pronaći informativne članke na blogu.

Uvjeti korištenja, jamstvo, odgovornost

FM MeinArztbedarf GmbH je vlasnik ove web stranice. Ponovna uporaba i reprodukcija sadržaja nije dopuštena.

Ova web stranica je sastavljena s najvećom mogućom njegom. Međutim, ne možemo jamčiti točnost sadržanih informacija i isključiti bilo kakvu odgovornost za štetu koja proizlazi izravno ili neizravno iz upotrebe ove web stranice.

Linkovi na druge web stranice su preporuke s naše strane. Unatoč pažljivoj kontroli, referentni sadržaj može se promijeniti bez našeg znanja, tako da ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj vanjskih veza. Čim postanemo svjesni promijenjenog sadržaja, odmah će se ukloniti.

Ovom web stranicom i povezanim uslugama upravlja se s najvećom pažom. Iz tehničkih razloga, međutim, nije moguće da te usluge budu dostupne bez prekida, da se željeni priključci uvijek uspostave ili da se pohranjeni podaci sačuvaju u svim okolnostima. Stalna dostupnost stoga se ne može jamčiti. Povezivost s drugim mrežnim operaterima temelji se na mogućnostima. Isključena je svaka odgovornost za probleme uzrokovane problemima u mrežama trećih strana. Korištenje drugih mreža podliježe uvjetima korištenja odgovarajućih operatora.

S naše strane, nismo odgovorni za višu silu, štrajkove, ograničenja usluga drugih mrežnih operatera, kao i za popravke i održavanje te povezana ograničenja ili prekide ove usluge.

Prava na autorska prava, žigove i intelektualno vlasništvo

Sav sadržaj na ovoj web stranici zaštićen je autorskim pravima. Tekstovi, slike, grafike, zvuk, animacije i videozapisi zaštićeni su autorskim i drugim zaštitnim zakonima. Sadržaj se ne smije kopirati, distribuirati, modificirati ili učiniti dostupnim trećim stranama u komercijalne svrhe. Zabranjena je svaka uporaba, posebno pohrana u bazama podataka, dupliciranje, distribucija, obrada i bilo koji oblik komercijalne uporabe, kao i prijenos trećim stranama – čak i u dijelovima ili u revidiranom obliku – bez suglasnosti operatora ili autora.

Kupljene fotografije: © istockphoto.com – Marc_Osborne