Selecteer een pagina

Impressum

FM Mein Arztbedarf GmbH
Bedrijfsregistratienummer: FN 512075b

Bedrijfsregisterhof: Regionale rechtbank Innsbruck

Managing Director / CEO
Francesca Maria Martinez, B.A.

Schlöglstrasse 57, 6060 Zaal in Tirol, Oostenrijk

Mobiel: +43 (0) 800 66 55 94

E-mail: hallo@meinarztbedarf.com

Oostenrijks belastingnummer: ATU74440134

Duits belastingnummer: DE330928337

Object van het bedrijf

Vervaardiging, voorbereiding en verhuur van medische hulpmiddelen, voor zover deze activiteiten niet onder de controle van een andere gereglementeerde handel vallen, en de handel in en verhuur van medische hulpmiddelen, beperkt tot de handel.

Geschillenbeslechting

Alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1 1 ODR-VO:

De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting (ODR), dat te vinden is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. We zijn klaar om deel te nemen aan een buitengerechtelijke arbitrageprocedure.

Fundamentele

Op deze website geeft FM Mein Arztbedarf GmbH informatie over haar diensten en producten. U vindt er informatie over de manier van diensten en producten, evenals contactgegevens. U vindt er ook informatieve blogartikelen.

Gebruiksvoorwaarden, garantie, aansprakelijkheid

FM MeinArztbedarf GmbH is de eigenaar van deze website. Hergebruik en reproductie van de inhoud is niet toegestaan.

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is en sluiten elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect ontstaat uit het gebruik van deze website uit.

Links naar andere websites zijn aanbevelingen van onze kant. Ondanks zorgvuldige controle kan de inhoud waarnaar wordt verwezen zonder onze medeweten veranderen, dus we nemen geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Zodra we ons bewust worden van de gewijzigde inhoud, zal deze onmiddellijk worden verwijderd.

Deze website en de bijbehorende diensten worden met de grootst mogelijke zorg beheerd. Om technische redenen is het echter niet mogelijk om deze diensten zonder onderbreking toegankelijk te maken, om de gewenste verbindingen altijd tot stand te brengen of om opgeslagen gegevens onder alle omstandigheden te bewaren. De constante beschikbaarheid kan dus niet worden gegarandeerd. Connectiviteit met andere netwerkoperators is gebaseerd op de mogelijkheden. Elke aansprakelijkheid voor problemen veroorzaakt door problemen in de netwerken van derden is uitgesloten. Het gebruik van andere netwerken is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de respectieve exploitanten.

Van onze kant zijn wij niet aansprakelijk voor overmacht, stakingen, beperkingen op de diensten van andere netwerkexploitanten, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden en de bijbehorende beperkingen of onderbrekingen van deze service.

Auteursrechten, handelsmerken en intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Teksten, afbeeldingen, afbeeldingen, geluid, animaties en video’s worden beschermd door auteursrechten en andere beschermende wetten. De inhoud mag niet worden gekopieerd, gedistribueerd, gewijzigd of ter beschikking van derden worden gesteld voor commerciële doeleinden. Elk gebruik, met name de opslag in databanken, duplicatie, distributie, verwerking en elke vorm van commercieel gebruik, alsmede de overdracht aan derden – zelfs in delen of in herziene vorm – zonder toestemming van de exploitant of de auteur – is verboden.

Gekochte foto’s: © istockphoto.com – Marc_Osborne