Zaznacz stronę

Nadrukiem

FM Mein Arztbedarf GmbH
Numer rejestracyjny firmy: FN 512075b

Sąd Rejestrowy spółki: Sąd Okręgowy w Innsbrucku

Dyrektor zarządzający / DYREKTOR GENERALNY
Francesca Maria Martinez, B.A.

Schlöglstrasse 57, 6060 Hall w Tyrolu, Austria

Tel. komórkowy: +43 (0) 800 66 55 94

Adres e-mail: hallo@meinarztbedarf.com

Austriacki numer identyfikacji podatkowej: ATU74440134

Niemiecki numer identyfikacji podatkowej: DE330928337

Przedmiot firmy

Produkcja, przygotowanie i wynajem wyrobów medycznych, o ile działalność ta nie wchodzi w zakres kontroli innego regulowanego handlu, a handel i wynajem wyrobów medycznych, ograniczone do handlu.

Sporów

Alternatywne rozstrzyganie sporów zgodnie z art. 1 ODR-VO:

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR), którą można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Jesteśmy gotowi do udziału w pozasądowej procedurze arbitrażowej.

Podstawowych

Na tej stronie internetowej FM Mein Arztbedarf GmbH zawiera informacje na temat zakresu usług i produktów. Znajdziesz tu informacje o sposobie świadczenia usług i produktów, a także informacje kontaktowe. Znajdziesz tu również pouczające artykuły na blogu.

Warunki użytkowania, gwarancja, odpowiedzialność

WŁAŚCICIELEM tej strony internetowej jest FM MeinArztbedarf GmbH. Ponowne użycie i powielanie treści jest niedozwolone.

Ta strona została skompilowana z największą możliwą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować dokładności zawartych informacji i wykluczyć jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tej strony internetowej.

Linki do innych stron internetowych są rekomendacjami z naszej strony. Pomimo starannej kontroli, treści, do których istnieje odwołanie, mogą ulec zmianie bez naszej wiedzy, więc nie ponosimy odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Gdy tylko dowiemy się o zmienionej zawartości, zostanie ona natychmiast usunięta.

Ta strona internetowa i powiązane usługi są obsługiwane z najwyższą starannością. Jednakże ze względów technicznych nie jest możliwe, aby usługi te były dostępne bez przerwy, aby pożądane połączenia były zawsze ustanawiane lub aby przechowywane dane były przechowywane w każdych okolicznościach. Nie można zatem zagwarantować stałej dostępności. Łączność z innymi operatorami sieci opiera się na możliwościach. Wszelka odpowiedzialność za problemy spowodowane problemami w sieciach osób trzecich jest wykluczona. Korzystanie z innych sieci podlega warunkom korzystania z nich przez odpowiednich operatorów.

Z naszej strony nie ponosimy odpowiedzialności za działanie siły wyższej, strajki, ograniczenia w usługach innych operatorów sieci, a także prace naprawcze i konserwacyjne oraz związane z tym ograniczenia lub przerwy w świadczeniu tej usługi.

Prawa autorskie, znaki towarowe i prawa własności intelektualnej

Cała zawartość tej strony jest chroniona prawem autorskim. Teksty, obrazy, grafiki, dźwięki, animacje i filmy są chronione prawem autorskim i innymi przepisami ochronnymi. Treści nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, modyfikowane ani udostępniane osobom trzecim w celach komercyjnych. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww.

Zakupione zdjęcia: © istockphoto.com – Marc_Osborne