Zaznacz stronę

Odwołanie treści cyfrowych

Zastrzeżenie: Poniższy model został przygotowany przez prawnika (https://drschwenke.de) zgodnie z typowymi wymaganiami sklepu internetowego. Jednak należy użyć wzorzec tylko po starannym rozważeniu i dostosowaniu do określonego modelu biznesowego. Poniższy wzór zawiera zatem dodatkowe wskazówki, które należy przestrzegać i czerwone fragmenty, które należy sprawdzić i, jeśli to konieczne, dostosować. Proszę usunąć instrukcje po przetworzeniu. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady prawnej. Prawa autorskie: Możesz korzystać z próbki w domenie/witrynie internetowej, o ile dotyczy to również twojej licencji Marketpress. Ujawnianie informacji osobom trzecim, nawet klientom (np. jako deweloperowi) jest niedozwolone.

Informacje o prawie odstąpienia od umowy przez konsumentów na temat dostarczania treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku fizycznym (np. e-book, pobieranie oprogramowania)

Anulowania

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których nie można przypisać przede wszystkim jej działalności zawodowej handlowej lub prowadzącej działalność na własny rachunek.

Wycofanie

Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym ty lub osoba trzecia wskazana przez Ciebie, która nie jest przewoźnikiem, przejęła w posiadanie ostatnie towary.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy poinformować nas (FM Mein Arztbedarf GmbH, Trientlgasse 65, 6020 Innsbruck,
+43 (0) 800 66 55 94
, hallo@meinarztbedarf.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jasnego oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą lub e-mailem). Możesz użyć dołączonego wzoru formularza wypłaty, ale nie jest to obowiązkowe. W celu dotrzymania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odwołania
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Ci wszystkie płatności otrzymane od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru rodzaju dostawy innej niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), bez żadnych nieujawnionych, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymamy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu zwrotu tych środków będziemy korzystać z tych samych środków płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniłeś inaczej; w żadnym wypadku nie zostanie naliczona opłata za tę spłatę.

Formularz odstąpienia od próbki

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i wyślij go z powrotem).
– An FM Mein Arztbedarf GmbH, Trientlgasse 65, 6020 Innsbruck:
– Ja/my (*) niniejszym odstępujemy od umowy zawartej przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/ świadczenie następującej usługi (*)
– Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)
– Nazwa konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji na papierze)
– Data
—————————————
(*) Niedokładne usunięcie.