Zaznacz stronę

Zasady działalności

Ogólne warunki i zasady

O tłumaczeniu strony
internetowej:
Nasze warunki zostały przetłumaczone na kilka języków przez Deepl.com. Niemiecka wersja naszych Ogólnych Warunków i Grupy ma zastosowanie tylko, ponieważ nie można wykluczyć błędów w tłumaczeniu.

Stan na: 1.8.2020 r.

FM Mein Arztbedarf GmbH
FN następuje, Sąd Okręgowy w Innsbrucku
Schlöglstrasse 57, 6060 Hala wTyrolu , Austria

Dyrektor zarządzający: Francesca Martinez, BA

Poniższe postanowienia (zwane dalej “OWH”) są częścią wszystkich ofert, które są składane przez FM Mein Arztbedarf GmbH, jak również część wszystkich umów zawartych przez FM Mein Arztbedarf GmbH. Zastępują one wszystkie inne warunki lub umowy, które nie zostały uzgodnione na piśmie przez FM Mein Arztbedarf GmbH. Decydująca jest wersja obowiązująca w momencie zawarcia umowy. Przedsiębiorcy podlegają odrębnym warunkom umieszczonym w kursywie.

Alternatywne rozstrzyganie sporów zgodnie z art. 1 ODR-VO: Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR), którą można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Jesteśmy gotowi do udziału w pozasądowej procedurze arbitrażowej.

 1. Zakres i umowy

Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich umów, które konsument lub przedsiębiorca (zwany dalej “Klientem”) zawiera z nami w sprawie towarów prezentowanych w sklepie internetowym.

Wszystkie umowy i zobowiązania, jak również odstępstwa od następujących umów wymagają, aby nasz pisemny kontrasygnatura była prawnie wiążąca. Obejmuje to również specjalne warunki zakupu lub ogólne warunki naszych klientów.

Zamawiając nas najpóźniej, partner umowny deklaruje swoją zgodę na nasze Ogólne Warunki Handlowe, a także na fakt, że mają one zastosowanie do przyszłych transakcji między nami a partnerem umownym i nie muszą być odwoływane do Ogólnych Warunków handlowych oddzielnie w przyszłych transakcjach.

Konsumenci/przedsiębiorcy

Składając zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego jako konsument, wyraźnie oświadczasz, że jesteś konsumentem i masz co najmniej 18 lat i jesteś w pełni zdolny do prowadzenia działalności gospodarczej.

Składając zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego jako przedsiębiorca, wyraźnie deklarujesz, że jesteś przedsiębiorcą i że jest to biznes związany z biznesem. W szczególności, aby były ważne, fm Mein Arztbedarf GmbH musi uznać na piśmie sprzeczne warunki ogólne.

Jeśli nie chcesz zaakceptować warunków, nie złóż zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego.

 1. Rejestracja w sklepie internetowym

Podczas rejestracji w naszym sklepie internetowym należy podać poprawne i pełne informacje, które muszą zostać zaktualizowane w przypadku zmian. Klient potwierdza przy rejestracji, że ma co najmniej 18 lat i jest w pełni zdolny do prowadzenia działalności gospodarczej. Wiele rejestracji nie jest dozwolonych. Jeśli klient nie dotrzyma tych umów, wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do usunięcia konta.

Wszystkie dane osobowe będą traktowane poufnie i nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do wysyłki naszych produktów.

Podczas rejestracji nasz klient musi wpisać/utworzyć hasło. Jest to poufne i nie może być przekazywane osobom trzecim. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za użycie tego hasła oraz wszystkich zamówień i wyjaśnień złożonych przy użyciu tego hasła. Ważne jest, aby upewnić się, że nasze e-maile są rzeczywiście odbierane (np. ustawianie filtra antyspamowego) i są regularnie odczytywane.

 1. Zrzeczenie się odpowiedzialności za linki

Ponosimy odpowiedzialność za własne treści na stronie internetowej i w sklepie internetowym. W zakresie, w jakim zapewniamy dostęp do innych stron internetowych z linkami, nie ponosimy odpowiedzialności za treści osób trzecich w nich zawartych. Nie przyjmujemy treści zewnętrznych jako własnych. Jeśli dowiemy się o nielegalnych treściach na zewnętrznych stronach internetowych, natychmiast zablokujemy dostęp do tych stron.

 1. Umowy

Nawet jeśli dbamy o naszą stronę główną z najwyższą starannością, mogą wystąpić błędne informacje o cenach. Ceny na stronie głównej mogą zatem ulec zmianie. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do krótkoterminowej zmiany ceny do czasu wiążącego zawarcia umowy.

Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym nie stanowią od nas oferty, a jedynie zaproszenie do złożenia wiążącej oferty przez klienta. Dokumenty dołączone do oferty, takie jak ilustracje, rysunki itp., które zawierają wagę i wymiary, a także opisy jakości i właściwości, są tylko przybliżone i są uważane za niegwarantowane. Tylko te właściwości, które są wyraźnie oznaczone jako takie są gwarantowane w rozumieniu ABGB i UGB.

Klient może wybrać produkty z asortymentu i odebrać je za pośrednictwem “symbolu koszyka” w wirtualnym koszyku. Klikając na przycisk “Zamówienie z płatnością”, klient składa wiążące zamówienie lub wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna towaru w koszyku. Przed złożeniem zamówienia można to zmienić lub poprawić w dowolnym momencie. Przed złożeniem zamówienia niniejsze warunki muszą zostać zaakceptowane przez ustawienie znacznika.

E-mail z potwierdzeniem, który jest następnie wysyłany, nie stanowi jeszcze wiążącej akceptacji oferty. Zawiera tylko tekst umowy, politykę odstąpienia od umowy oraz niniejsze warunki i ścieranie.

Umowa kupna jest zawierana wyłącznie poprzez wysłanie naszego wiążącego potwierdzenia zamówienia. Dotyczy to również sytuacji, gdy cena zakupu została już zapłacona przez klienta z powodu wybranej metody płatności. Jeśli umowa nie zostanie zawarta w tym przypadku, poinformujemy go o tym i zwrócimy zaliczkę.

Umowy zawsze muszą być pisane. Klient wyraża zgodę na komunikację elektroniczną w celach umownych. Obejmuje to również składanie ofert, a także wystawianie i przekazywanie faktury drogą elektroniczną.

Nasze ceny nie są wiążące i mogą ulec zmianie. Są one pokazane jako ceny brutto na naszej stronie głównej. Podane ceny są bez kosztów wysyłki lub dostawy.

 1. Dostępność towarów

Jeśli produkt jest tymczasowo niedostępny, niezwłocznie poinformujemy o tym klienta. Jeśli produkt nie jest dostępny dłużej niż 2 tygodnie, klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W takim przypadku my również mamy prawo odstąpić od umowy, jeśli została ona już zawarta. Wszelkie już dokonane płatności muszą zostać zwrócone.

 1. Wysyłka i dostawa
 • Klient musi poddać dostawy i usługi kontroli przychodzącej niezwłocznie po otrzymaniu, co jest uważane za potwierdzone przez podpisanie dokumentów dostawy (list przewozowy lub karta krocząca). Jeżeli w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania towarów lub faktur nie zostaną zaskarżone nieprawidłowe dostawy, krótkie limity lub inne wady, doręczenie lub usługa uznaje się za dokonane zgodnie z umową. Nieodebrana akceptacja towarów przez spedytów lub przewoźników jest uważana za dowód nieskazitelnego opakowania i wyklucza roszczenia wobec FM Mein Arztbedarf GmbH z powodu szkód spowodowanych podczas transportu.
 • Koszty dostawy są wyświetlane na stronie głównej. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do dostaw w dostawach częściowych.
 • Możemy wybrać metodę wysyłki, a także przewoźnika.
 • Wysyłamy do Austrii i Niemiec na adres dostawy podany nam w momencie rejestracji. We wszystkich innych krajach zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia zamówienia.
 • Jeśli zostaną naliżą się opłaty celne, klient końcowy ponosi to sam. Faktura za to zostanie zafakturowana przez organy celne bezpośrednio do klienta. W tym przypadku klient wyraźnie wyraża zgodę na przekazanie danych do urzędu celnego.
 • Terminy dostaw można znaleźć na naszych stronach produktów.
 • Staramy się spełniać obiecane terminy dostaw. Zdarzenia siły wyższej, które nie obejmują wyłącznie, ale obejmują również opóźnioną lub wadliwą dostawę towarów, trudności transportowe, strajki itp., zwalniają nas z uzgodnionych terminów dostawy lub nie mogą być zgłaszane.
 • Dalsze roszczenia, w szczególności roszczenia odszkodowawcze z tytułu niedostarczenia lub opóźnionej dostawy, jak również z jakiegokolwiek innego powodu, są co do zasady ograniczone do przypadków celowego niedopełnienia obowiązków przez FM Mein Arztbedarf GmbH.
 • W tym kontekście przedsiębiorcy są również przypominani o obowiązku niezwłocznego zgłaszania wad zgodnie z § 377 UGB.
 1. Płatności

Klient oferuje następujące opcje płatności:

 1. Paypal
 2. Karta kredytowa, w której akceptujemy VISA, American Express i MasterCard
 3. Amazon Pay
 4. według faktury
 5. przez natychmiastowy transfer
 6. Płatności Klarna

W przypadku przelewu SEPA (przedpłata) kwota faktury musi zostać przesłana na instrukcje w ciągu 5 dni od zawarcia umowy. Towar zostanie wysłany na nasze konto dopiero po pełnym otrzymaniu ceny zakupu.

W przypadku płatności za pośrednictwem systemu PayPal należna kwota faktury musi zostać przekazana nam za pośrednictwem systemu PayPal. Po zakończeniu procesu na koncie PayPal towar zostanie wysłany, jeśli są one w magazynie.

W przypadku płatności kartą kredytową towar zostanie wysłany dopiero po zakończeniu procesu rezerwacji.

Mamy prawo odmówić dalszych dostaw, jeśli nadal istnieją zaległe kwoty faktur. Zastrzegamy sobie prawo do dostarczania dostaw za przedpłatą lub nazwiskiem.

Odstawienie roszczeń wobec nas jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy roszczenie zostało prawnie ustalone lub potwierdzone przez nas na piśmie.

Dla przedsiębiorców uzgodniono odsetki za zwłokę w wysokości 9,2% powyżej podstawowej stopy procentowej. Dalsze roszczenia odszkodowawcze pozostają nienaruszone.

Klarna:

We współpracy z
Klarna Bank AB (publ)
, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja, oferujemy również następujące opcje płatności. Płatność należy uregulować w miejscowości Klarna:

 • Faktura: Termin płatności to [14] dni od wysyłki towaru/biletu/ lub, w przypadku innych usług, świadczenia usługi. Pełne warunki rachunkowości dla krajów, w których ta metoda płatności jest dostępna, można znaleźć tutaj:
  Niemcy
  ,
  Finlandia
  ,
  Wielka Brytania
  ,
  Niderlandy
  ,
  Norwegia
  ,
  Austria
  ,
  Szwecja
  ,
  Szwajcaria
  .
 • Zakup ratalne: Dzięki usłudze finansowania Klarna możesz zapłacić za zakup w stałych lub elastycznych miesięcznych ratach na warunkach określonych w kasie. Rata jest wymagalna na koniec każdego miesiąca po wysłaniu przez Klarnę miesięcznej faktury. Aby uzyskać więcej informacji na temat zakupu raty, w tym ogólnych warunków i informacji o kredytach konsumenckich i europejskich standardowych informacji o kredycie konsumenckim dla krajów, w których ta metoda płatności jest dostępna, zobacz tutaj (dostępne tylko we wskazanych krajach):
  Dania,

  Niemcy,

  Finlandia,
  Wielka
  Brytania,

  Norwegia,

  Austria,

  Szwecja
  .
 • Natychmiastowy transfer: Dostępny w Niemczech, Austrii, Belgii, Włoszech, Hiszpanii, Polsce i Holandii. Obciążenie konta nastąpi natychmiast po złożeniu zamówienia.
 • Polecenie zapłaty: Obciążenie jest dokonywane po wysyłce towaru. Czas zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Karta kredytowa (Visa/Mastercard): Dostępna w Niemczech. Opłata zostanie naliczona po wysyłce towaru lub biletów / dostępności usługi lub w przypadku subskrypcji zgodnie z przekazanymi godzinami.
 • [PLEASE ADJUST ABOVE AND BELOW IN ACCORDANCE WITH THE PAYMENT METHODS USED]

Korzystanie z metod płatności faktury, raty zakupu i polecenia zapłaty wymaga pozytywnego sprawdzenia kredytu. W związku z tym przekazujemy Twoje dane do Klarna w celu sprawdzenia adresu i kredytu w ramach rozpoczęcia zakupu i realizacji umowy kupna. Prosimy o zrozumienie, że możemy zaoferować Ci tylko te metody płatności, które są dozwolone na podstawie wyników kontroli kredytowej. Więcej informacji i Warunki użytkowania Klarna można znaleźć
tutaj
. Ogólne informacje na temat Klarna można znaleźć
tutaj
. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Klarna zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i zgodnie z informacjami zawartymi w polityce prywatności Klarny.

 1. Wady

Jeśli wady pojawiają się w naszym towarze, powiadomienie o wadach należy zgłosić na piśmie niezwłocznie (po otrzymaniu towaru). Po sprawdzeniu wad przez nas lub naszych dostawców, towar zostanie naprawiony lub wymieniony według uznania naszego klienta.

Dalsze roszczenia są wyłączone zgodnie z sekcją 8 ustawy o odpowiedzialności za produkt. W przypadku otrzymania towaru już uszkodzonego zewnętrznie, skargę należy skierować bezpośrednio do przewoźnika (spedytora).

 1. Odpowiedzialności

FM Mein Arztbedarf GmbH nie jest uważany za producenta iSd sekcji 3 PHG w odniesieniu do towarów rozproszonych. Wszelkie roszczenia, które należy do wniosków w oparciu o PHG, muszą zatem być kierowane do producenta wskazanego na danym produkcie. Jeśli nie zostanie to stwierdzona przez powoda, FM Mein Arztbedarf GmbH niezwłocznie powiadomi o tym na wniosek obligatoryjny.

Nieprzestrzeganie ustalonych i ogólnie znanych warunków montażu, uruchomienia, użytkowania lub konserwacji (np. instrukcja obsługi, informacje o użytkowaniu), a także nieprzestrzeganie ostrzeżeń lub wymogów urzędowych wykracza poza zwykłe współudział operatora w incydentach i prowadzi do utraty jakichkolwiek roszczeń wobec producenta.

Co do zasady powód (klient) ma kompleksowy obowiązek współpracy w zakresie wyjaśniania okoliczności faktycznych.

 1. Operatorzy wyrobów medycznych

Zgodnie z sekcją 83 MPG wyroby medyczne mogą być używane wyłącznie przez osoby, które zostały poinstruowane o prawidłowym obchodzeniu się z wyrobem medycznym lub wyrobem medycznym tego typu, z uwzględnieniem instrukcji użytkowania i towarzyszących im informacji dotyczących bezpieczeństwa, a także które zostały poinformowane o szczególnych zagrożeniach specyficznych dla stosowania i wyrobów medycznych. W szczególności podmiot gospodarczy w dziedzinie wyrobów medycznych jest zobowiązany do zapewnienia rejestracji osób zajmujących się odpowiednimi wyrobami medycznymi przez konsultantów ds. Odprawa nie jest konieczna dla osób, dla których na podstawie ich wykształcenia, innej wiedzy lub na podstawie ich doświadczenia praktycznego można założyć, że są one wystarczająco świadome informacji, o których mowa w § 4 ust. Briefing musi być udokumentowany.

Dostarczanie i przekazywanie szczegółowych protokołów producenta i badań (np. sekcja 3 ust. 3 MPBV) podlega zasadniczo opłacie i musi zostać zapłacone przez zmęcznika/klienta.

 1. Wideruf ( Wideruf )

Zobacz https://meinarztbedarf.com/widerruf/

 1. Zapewnienia

Roszczenia gwarancyjne dla konsumentów podlegają przepisom ustawowym.

Jeśli jednak klient jest przedsiębiorcą, okres gwarancji wynosi 6 miesięcy. Roszczenia gwarancyjne zakładają, że wady, które miały miejsce, zostały zgłoszone na piśmie i szczegółowo w ciągu 14 dni roboczych od przyjęcia towaru. Prawo do odwołania się zgodnie z § 933b niemieckiego kodeksu cywilnego (ABGB) jest wyraźnie wykluczone.

 1. Gwarancji

Gwarancja udzielana jest przez nas wyłącznie z odrębną umową. Oświadczenia gwarancyjne mogą być ustalane wyłącznie w zakładach producentów. Koszty frachtu związane z wykonywaniem prac gwarancyjnych musi ponieść zgłaszający/klient.

Szkody

Nie ma gwarancji poprawności, kompletności i aktualności informacji podanych na stronie internetowej.

Jeśli Ty lub FM Mein Arztbedarf GmbH poniesiesz szkodę, ponieważ druga strona narusza zobowiązanie umowne, strona naruszająca prawa wypłaci odszkodowanie na warunkach ustawowych.

Dla przedsiębiorców: FM Mein Arztbedarf GmbH ponosi odpowiedzialność – z wyjątkiem obrażeń ciała – wobec przedsiębiorców wyłącznie w przypadku rażącego zaniedbania.

W każdym przypadku należy przestrzegać wszystkich odniesień do opakowania produktu i wkładek produktu.

 1. Miejsce jurysdykcji i prawo

Sąd właściwy dla Innsbrucka stosuje się do wszystkich sporów wynikających z jakiejkolwiek czynności prawnej. Miejscem realizacji dostaw i płatności jest siedziba spółki. Wszystkie umowy są zawierane na mocy prawa austriackiego. Ustawa o sprzedaży ONZ i normy referencyjne są wyraźnie wyłączone.

W przypadku przedsiębiorców jest to uzgodnione jako wyłączne miejsce jurysdykcji.

 1. Nieskuteczne warunki

Jeżeli którykolwiek z powyższych lub uzgodnionych warunków jest prawnie nieskuteczny, nie ma to wpływu na ważność pozostałych warunków.

 1. Własności

Do momentu uiszczenia pełnej opłaty towar pozostaje naszą własnością. W przypadku opóźnienia w płatności, klient jest zobowiązany do przekazania towarów podlegających zachowaniu tytułu własności po upomnieniu. Nie ma odstąpienia od umowy w twierdzeniu o zatrzymaniu tytułu, chyba że jest to wyraźnie określone. W przypadku, gdy towary, które nie zostały jeszcze w pełni opłacone, zostaną zajęte przez osoby trzecie lub, jeśli to konieczne, wykonane przez władze, klient zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia nas, abyśmy mogli dochodzić naszej własności przeciwko stronie trzeciej. Jeśli odbierzemy dostarczony towar na podstawie powyższego zastrzeżenia własności, klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie niższe wpływy wynikające z odsprzedaży. Musi również zwrócić koszty poniesione w związku ze zwrotem lub dalszego transportu do osób trzecich.

 1. Newsletter

FM Mein Arztbedarf GmbH zawsze będzie wysyłać takie informacje wyłącznie na adresy e-mail, które klient (lub jego pracownicy i agenci) dobrowolnie udostępnił im w trakcie kontaktów biznesowych lub te, które są publicznie dostępne.

W każdym przypadku klient ma prawo w każdej chwili zażądać natychmiastowego usunięcia swoich danych kontaktowych e-mail z baz danych lub zażądać, aby wysyłanie informacji do niego zostało wstrzymane ze skutkiem natychmiastowym. FM Mein Arztbedarf GmbH zwróci również uwagę na tę okoliczność przy każdej przesyłce informacji i zaoferuje możliwość zakazania przyszłej wysyłki. Nie dotyczy to poczty elektronicznej, która jest niezbędna do bieżącego przetwarzania transakcji (np. wysyłania listów potwierdzających).

 1. Zmiany i dodatki do strony głównej

FM Mein Arztbedarf GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany/adaptacji/wymiany/aktualizacji/lub usunięcia w dowolnym momencie informacji i danych na tej stronie głównej.

 1. Innych

Jeżeli klient zakupi produkty, które są uważane za sprzęt elektryczny lub elektroniczny iSd EAG-VO, zobowiązuje się do zapewnienia właściwej utylizacji odpowiednich urządzeń po wycofaniu się z użytkowania na własny koszt i ryzyko zgodnie z sekcją 10 (3) eAG-VO.

 1. Prywatności

Zgodnie z prawem o ochronie danych, pragniemy wskazać klientowi, że w naszym systemie elektronicznym przechowywane są następujące dane: imię i nazwisko, adres (w tym adres e-mail), numer telefonu oraz informacje o procesie płatności. Dane te są wykorzystywane do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i są przechowywane przez nas przez okres obowiązywania ustawowej gwarancji i odpowiedzialności za produkt (10 lat), ale nie są przekazywane. Co do zasady klient ma prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia danych, odwołania i sprzeciwu. Na adres firmy wysłano wezwanie do usunięcia uchybienia, np. dyrektor zarządzająca Francesca Martinez, BA (responsible iSd GDPR).

Wyraźnie mówi się o oświadczeniu o ochronie danych na stronie głównej. Klient potwierdza, że zapoznał się z nimi przed zawarciem umowy.

 1. Marketing afiliacji

Oferujemy innym firmom na całym świecie możliwość promowania produktów na zasadzie prowizji dla FM Mein Arztbedarf GmbH. Niniejszym wyraźnie zaznaczamy, że nie mamy wpływu na sposób, w jaki nasi partnerzy partnerscy promują nasze linki partnerskie. Dlatego, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące emisji reklamowych, skontaktuj się bezpośrednio z reklamodawcą. FM Mein Arztbedarf GmbH dystansuje się od wszelkich promocji stron trzecich lub partnerów stowarzyszonych.