Overslaan naar inhoud

Annuleringsvoorwaarden

Als ondernemer heb je geen recht op annulering! We willen je er daarom op wijzen dat we bij een ongeoorloofde retourzending het aankoopbedrag niet terugbetalen en de retourzending niet accepteren.

Als consument in de zin van de consumentenbeschermingswetgeving en deze AV heb je het fundamentele recht om de ontvangen goederen zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen aan ons te retourneren, waarbij zaterdagen niet meetellen voor de herroepingstermijn. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen (FM Mein Arztbedarf GmbH, Schlöglstraße 57, 6060 Hall in Tirol, Oostenrijk, helpdesk@meinarztbedarf.com) door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing dit contract te herroepen. U kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van de uitoefening van uw annuleringsrecht verzendt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Uitgesloten van herroeping of annulering zijn

  • Zuurstofproducten en toebehoren en zuurstofsets
  • Alle sneltesten en beschermingsmaskers (FFP2, FFP3)
  • Botboren en toebehoren zoals botnaalden en intraveneuze naalden
  • Alle hygiëneproducten
  • Defibrillatoren en reanimatieapparatuur
  • Leermiddelen en modellen
  • Alle diagnostica en diagnostische apparaten (metabole metingen, patiëntmonitoren, enz.)
  • Alle voedingssupplementen en supplementen
  • Alle meubilair (praktijkbanken, stoelen, ...) zijn uitgesloten van retournering na levering aan de klant

Hoe FM werkt Mein Arztbedarf GmbH om besmetting door andere klanten te voorkomen. Dit geldt voor particulieren en zakelijke klanten. Om veiligheidsredenen maken we hier geen uitzonderingen.

Grote bestellingen van meer dan 10.000 euro

Om veiligheidsredenen verzenden we grote bestellingen van meer dan 10.000 euro met ons eigen transportbedrijf. Het transport hiervoor moet echter altijd worden georganiseerd en gecoördineerd met onze chauffeurs en auto's. Dus als een product in de webshop wordt beschreven als "direct leverbaar", behouden we ons nog steeds uitdrukkelijk het recht voor om grote bestellingen van meer dan €10.000 binnen 14 werkdagen veilig en persoonlijk bij de klant af te leveren met een transportbedrijf. Annulering van de bestelling is in dit geval niet toegestaan en wordt ook uitdrukkelijk niet geaccepteerd voor zakelijke klanten (GmbH's, GbR's, apotheken, dokterspraktijken, verpleeghuizen, ziekenhuizen, etc.). De hierboven beschreven clausule blijft dus onaangetast: "Als ondernemer heeft u geen herroepingsrecht! Wij wijzen u er daarom op dat wij bij een ongeoorloofde retourzending het aankoopbedrag niet terugbetalen en de retourzending niet accepteren."

Gevolgen van de annulering

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij bericht hebben ontvangen van uw herroeping van dit contract, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.
We kunnen de terugbetaling achterhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons hebt geïnformeerd over de annulering van dit contract. De termijn is in acht genomen als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.
U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen, die normaal per post kunnen worden teruggezonden. Wij dragen de kosten voor het terugzenden van goederen die door hun aard niet normaal per post kunnen worden teruggezonden.
U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van hun toestand, eigenschappen en functionaliteit.

Voorbeeldformulier voor annulering

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons terug).

- Aan FM Mein Arztbedarf GmbH, Schlöglstrasse 57, 6060 Hall in Tirol, Oostenrijk, helpdesk@meinarztbedarf.com

- Ik/wij (*) ontbind(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van het volgende
goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Annuleringsvoorwaarden gemaakt met de juridische teksteditor Trusted Shops in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.