Overslaan naar inhoud

Privacy

Inhoudsopgave
1. doelstelling en verantwoordelijke instantie
2. basisinformatie over gegevensverwerking
3. verwerking van persoonsgegevens
4. verzamelen van toegangsgegevens
5. cookies & bereikmeting
6. google analytics
7. google re/marketingdiensten
8. Facebook sociale plugins
9. Facebook Remarketing
10. nieuwsbrief
11. integratie van services en inhoud van derden
12. gebruikersrechten en annulering
13. wijzigingen in het privacybeleid

1. doel en verantwoordelijke instantie

Dit privacybeleid verduidelijkt de aard, de omvang en het doel van de verwerking (waaronder het verzamelen, verwerken en gebruiken en het verkrijgen van toestemming) van persoonsgegevens binnen ons online aanbod en de bijbehorende websites, functies en inhoud (hierna gezamenlijk aangeduid als "online aanbod" of "website"). Het privacybeleid is van toepassing ongeacht de domeinen, systemen, platforms en apparaten (bijv. desktop of mobiel) waarop de online aanbieding wordt uitgevoerd.

De aanbieder van het online aanbod en de partij die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming is FM Mein Arztbedarf GmbH, Schlöglstrasse 57, 6060 Hall in TirolOostenrijk (hierna te noemen "aanbieder", "wij" of "ons"). Voor contactgegevens verwijzen wij u naar onze wettelijke kennisgeving

De term "gebruiker" omvat alle klanten en bezoekers van ons online aanbod. De gebruikte termen, zoals "gebruiker", zijn geslachtsneutraal.

2. basisinformatie over gegevensverwerking

We verwerken persoonlijke gegevens van gebruikers alleen in overeenstemming met de relevante regelgeving voor gegevensbescherming volgens de principes van gegevensminimalisatie en gegevensvermijding. Dit betekent dat gebruikersgegevens alleen worden verwerkt als er een wettelijke toestemming voor is, in het bijzonder als de gegevens nodig zijn om onze contractuele diensten en online services te leveren of wettelijk verplicht zijn of als er toestemming voor is gegeven.

We nemen organisatorische, contractuele en technische veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met de stand van de techniek om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de wetten inzake gegevensbescherming worden nageleefd en om de door ons verwerkte gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen.

Als binnen het bereik van dit privacybeleid inhoud, tools of andere middelen van andere aanbieders (hierna gezamenlijk "externe aanbieders" genoemd) worden gebruikt en hun hoofdkantoor in het buitenland is gevestigd, kan worden aangenomen dat gegevens worden overgedragen naar de landen waarin de externe aanbieders zijn gevestigd. De overdracht van gegevens naar derde landen vindt plaats op basis van wettelijke toestemming, toestemming van de gebruiker of speciale contractuele clausules die de wettelijk vereiste beveiliging van de gegevens garanderen.

3. verwerking van persoonlijke gegevens

Naast het gebruik dat uitdrukkelijk wordt vermeld in dit privacybeleid, worden persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden op basis van wettelijke autorisaties of toestemming van de gebruiker:
- Het leveren, uitvoeren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen van onze diensten en gebruikersdiensten;
- Het waarborgen van een effectieve klantenservice en technische ondersteuning.

We geven gebruikersgegevens alleen door aan derden als dit nodig is voor factureringsdoeleinden (bijv. aan een betalingsserviceprovider) of voor andere doeleinden als dit nodig is om aan onze contractuele verplichtingen jegens gebruikers te voldoen (bijv. het verstrekken van adressen aan leveranciers).

Wanneer u contact met ons opneemt (via een contactformulier of e-mail), worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen om de aanvraag te verwerken en voor het geval er vervolgvragen zijn.
Persoonsgegevens worden verwijderd als ze aan het beoogde doel hebben voldaan en er geen bewaarplicht bestaat.

Gegevensoverdracht naar verzendingsdiensten
Als je ons hiervoor tijdens of na je bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, geven we je e-mailadres en telefoonnummer door aan de geselecteerde verzenddienstverlener in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR, zodat zij vóór de levering contact met je kunnen opnemen ten behoeve van kennisgeving of coördinatie van de levering. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar de aanbieder van de verzendservice op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij uw voor dit doel verstrekte gegevens wissen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

4. verzamelen van toegangsgegevens

We verzamelen gegevens over elke toegang tot de server waarop deze service zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, bestand, datum en tijd van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer-URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende provider.

Wij gebruiken de loggegevens zonder toewijzing aan de persoon van de gebruiker of andere profilering in overeenstemming met de wettelijke bepalingen alleen voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, veiligheid en optimalisatie van ons online aanbod. Wij behouden ons echter het recht voor om de loggegevens achteraf te controleren als er op basis van concrete aanwijzingen een gerechtvaardigd vermoeden van onrechtmatig gebruik bestaat.

5. cookies & bereikmeting

Cookies zijn stukjes informatie die door onze webserver of webservers van derden worden overgebracht naar de webbrowser van de gebruiker en daar worden opgeslagen om later te worden opgevraagd.

Het is ook mogelijk om deze website te bekijken zonder cookies. Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Wijzig het cookiebeleid en de browserinstellingen: https://meinarztbedarf.com/cookie-policy/

Het is mogelijk om veel online advertentiecookies van bedrijven te blokkeren via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices of de EU-website http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ om ze te beheren.

6 Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruiker wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google zal deze informatie in onze opdracht gebruiken om het gebruik van ons online-aanbod door de gebruikers te analyseren, om rapporten over de activiteiten binnen dit online-aanbod samen te stellen en om ons verdere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van dit online-aanbod en het gebruik van internet. Op basis van de verwerkte gegevens kunnen gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden aangemaakt.

Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van gebruikers door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort.

Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op hun gebruik van het onlineaanbod en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden door Google, instel- en bezwaarmogelijkheden vindt u op de websites van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Gegevensgebruik door Google wanneer u websites of apps van onze partners gebruikt"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden"), http://www.google.de/settings/ads("Informatie beheren die Google gebruikt om u advertenties te tonen") en http://www.google.com/ads/preferences ("Bepalen welke advertenties Google aan u toont").

7 Google Re/Marketingdiensten

We gebruiken de marketing- en remarketingservices ("Google Marketing Services" afgekort) van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten, ("Google").

Met Google Marketing Services kunnen we advertenties voor en op onze website gerichter weergeven, zodat gebruikers alleen advertenties te zien krijgen die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als gebruikers bijvoorbeeld advertenties te zien krijgen voor producten waarin ze op andere websites geïnteresseerd waren, wordt dit "remarketing" genoemd. Voor deze doeleinden wordt bij het openen van onze en andere websites waarop Google marketingdiensten actief zijn, een code van Google rechtstreeks door Google uitgevoerd en worden zogenaamde (re)marketingtags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook bekend als "webbakens") in de website geïntegreerd. Met hun hulp wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (vergelijkbare technologieën kunnen ook worden gebruikt in plaats van cookies). De cookies kunnen worden ingesteld door verschillende domeinen, waaronder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. Dit bestand registreert welke websites de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud hij geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen hij heeft geklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van het online aanbod. Het IP-adres van de gebruiker wordt ook geregistreerd, waarbij we Google Analytics informeren dat het IP-adres wordt verkort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend en alleen in uitzonderlijke gevallen volledig wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar wordt verkort. Het IP-adres wordt niet samengevoegd met de gegevens van de gebruiker binnen andere Google-services. Deze bovengenoemde informatie kan ook worden gecombineerd met dergelijke informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen er advertenties worden getoond die zijn afgestemd op de interesses van de gebruiker.

Gebruikersgegevens worden pseudoniem verwerkt als onderdeel van de Google-marketingdiensten. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens met betrekking tot cookies in pseudonieme gebruikersprofielen verwerkt. Dit betekent dat, vanuit het perspectief van Google, de advertenties niet worden beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookie-eigenaar, ongeacht wie deze cookie-eigenaar is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk heeft toegestaan de gegevens te verwerken zonder deze pseudonimisering. De door "DoubleClick" verzamelde informatie over gebruikers wordt doorgegeven aan Google en opgeslagen op servers van Google in de VS.

De Google-marketingdiensten die wij gebruiken, omvatten het online-advertentieprogramma "Google AdWords". In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords-klant een andere "conversiecookie". Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. AdWords-klanten komen te weten hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Wij integreren advertenties van derden op basis van de Google-marketingdienst "DoubleClick". DoubleClick gebruikt cookies om Google en zijn partnerwebsites in staat te stellen advertenties weer te geven op basis van de bezoeken van gebruikers aan deze website of andere websites op internet.

We integreren ook advertenties van derden op basis van de Google-marketingdienst "AdSense". AdSense maakt gebruik van cookies om Google en zijn partnerwebsites in staat te stellen advertenties weer te geven op basis van de bezoeken van gebruikers aan deze website of andere websites op internet.

Een andere marketingdienst van Google die we gebruiken is de "Google Tag Manager", waarmee andere analyse- en marketingdiensten van Google in onze website kunnen worden geïntegreerd (bijv. "AdWords", "DoubleClick" of "Google Analytics").

Meer informatie over het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden door Google vindt u op de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/adsHet privacybeleid van Google is beschikbaar op https://www.google.com/policies/privacy beschikbaar.

Als u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen door Google marketingdiensten, kunt u gebruik maken van de instellingen en opt-outopties die Google biedt: http://www.google.com/ads/preferences.

8. Facebook Social Plugins

Ons online aanbod maakt gebruik van social plugins ("plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). De plugins zijn te herkennen aan een van de Facebook-logo's (witte "f" op een blauwe tegel, de termen "Like", "Gefällt mir" of een "duim omhoog"-teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van Facebook Social Plugins kan hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer een gebruiker een functie van deze online aanbieding oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt zijn apparaat een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plugin wordt door Facebook direct naar het apparaat van de gebruiker verzonden en in het online aanbod geïntegreerd. Op basis van de verwerkte gegevens kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook verzamelt met behulp van deze plug-in en daarom informeren wij gebruikers op basis van ons kennisniveau.

Door de integratie van de plugins ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van het online aanbod heeft opgeroepen. Als de gebruiker is ingelogd bij Facebook, kan Facebook het bezoek toewijzen aan hun Facebook-account. Als gebruikers interactie hebben met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de Like-knop te klikken of een reactie achter te laten, wordt de betreffende informatie rechtstreeks van uw apparaat naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, is het nog steeds mogelijk voor Facebook om hun IP-adres te achterhalen en op te slaan. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de relevante rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van de privacy van gebruikers, zijn te vinden in de informatie van Facebook over gegevensbescherming: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook gegevens over hem verzamelt via dit onlineaanbod en deze koppelt aan zijn lidmaatschapsgegevens die zijn opgeslagen op Facebook, moet hij uitloggen bij Facebook en zijn cookies verwijderen voordat hij gebruik maakt van ons onlineaanbod. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de profielinstellingen van Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse pagina http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-pagina http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

9 Facebook Remarketing

Binnen ons online aanbod wordt gebruik gemaakt van zogenaamde "Facebook-pixels" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of als u in de EU gevestigd bent, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook de bezoekers van onze website bepalen als doelgroep voor het weergeven van advertenties, de zogenaamde "Facebook-advertenties". Dienovereenkomstig gebruiken we de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen aan die Facebook-gebruikers te tonen die ook interesse in onze website hebben getoond. Dit betekent dat we er met behulp van de Facebook-pixel voor willen zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de mogelijke interesse van gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen we ook de effectiviteit van Facebook-advertenties bijhouden voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door te zien of gebruikers zijn doorgestuurd naar onze website nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt.

De Facebook-pixel wordt rechtstreeks door Facebook geïntegreerd wanneer u onze website bezoekt en kan een zogenaamde cookie, d.w.z. een klein bestand, op uw apparaat opslaan. Als u zich vervolgens bij Facebook aanmeldt of Facebook bezoekt terwijl u bent aangemeld, wordt uw bezoek aan onze website in uw profiel vermeld. De gegevens die over u worden verzameld, zijn voor ons anoniem en maken het dus niet mogelijk om conclusies te trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is. De gegevens worden door Facebook verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Facebook. Meer informatie over hoe de remarketingpixel werkt en hoe Facebook-advertenties in het algemeen worden weergegeven, kunt u vinden in de verklaring over gegevensgebruik van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens om Facebook-advertenties weer te geven. Om dit te doen, kunt u naar de door Facebook ingestelde pagina gaan en de instructies over de instellingen voor op gebruik gebaseerde advertenties volgen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of het bezwaar via de Amerikaans-Amerikaanse pagina http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-pagina http://www.youronlinechoices.com/pagina. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden overgenomen voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

10. nieuwsbrief

Adverteren per e-mail met nieuwsbriefregistratie
Als u zich registreert voor onze nieuwsbrief, gebruiken we de hiervoor vereiste of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR.
U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen. Nadat u zich hebt afgemeld, verwijderen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken dan wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

In de volgende informatie wordt de inhoud van onze nieuwsbrief uitgelegd, evenals de procedure voor registratie, verzending en statistische evaluatie en uw recht op bezwaar. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief en met de beschreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief: Wij versturen alleen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische berichten met reclame-informatie (hierna "nieuwsbrief" genoemd) met toestemming van de ontvanger of met een wettelijke machtiging. Als de inhoud van de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven bij de registratie voor de nieuwsbrief, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruiker. Daarnaast bevatten onze nieuwsbrieven de volgende informatie: onze producten, aanbiedingen, promoties en ons bedrijf.

Dubbele opt-in en logging: Registratie voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat u na registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig om ervoor te zorgen dat niemand zich kan registreren met behulp van e-mailadressen van anderen. Inschrijvingen op de nieuwsbrief worden geregistreerd om het registratieproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat het opslaan van het tijdstip van registratie en bevestiging, evenals het IP-adres. Wijzigingen in uw gegevens die door de mailingdienstverlener zijn opgeslagen, worden ook geregistreerd.

Mailing service provider: De nieuwsbrief wordt verzonden door "Mailchimp" (hierna de "mailing service provider" genoemd). U kunt het privacybeleid van de mailing service provider hier bekijken: https://kb.mailchimp.com/accounts/management/about-mailchimp-the-eu-swiss-privacy-shield-and-the-gdpr.

De e-mailadressen van onze nieuwsbriefontvangers, evenals hun andere gegevens die in deze verklaring worden beschreven, worden opgeslagen op de servers van de mailingdienstverlener. De mailing service provider gebruikt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te versturen en te analyseren. Bovendien kan de mailing service provider, volgens zijn eigen informatie, deze gegevens gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijv. om de verzending en presentatie van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren of voor economische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. De mailingdienstverlener gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of door te geven aan derden.

Registratiegegevens: Om u aan te melden voor de nieuwsbrief is het voldoende om uw e-mailadres in te voeren.

Statistisch onderzoek en analyses - De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamde "web-beacon", d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat bij het openen van de nieuwsbrief wordt opgehaald van de server van de mailingdienstverlener. Als onderdeel van dit ophalen wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van ophalen. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraaglocaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of de toegangstijden. De statistische onderzoeken omvatten ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter noch ons streven, noch dat van de mailingdienstverlener, om individuele gebruikers te observeren. De analyses dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud te sturen op basis van de interesses van onze gebruikers.

Annulering/herroeping - U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken. Tegelijkertijd vervalt uw toestemming voor de verzending door de verzenddienstverlener en de statistische analyses. Helaas is het niet mogelijk om de verzending door de verzenddienstverlener of de statistische analyses afzonderlijk te annuleren. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link waarmee u zich kunt afmelden voor de nieuwsbrief.

11. integratie van diensten en inhoud van derden

Het kan voorkomen dat inhoud of diensten van derden, zoals stadsplattegronden of lettertypen van andere websites, worden geïntegreerd in ons online aanbod. De integratie van inhoud van externe aanbieders vereist altijd dat de externe aanbieders het IP-adres van de gebruiker herkennen, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser van de gebruiker zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist om deze inhoud weer te geven. Bovendien kunnen de aanbieders van inhoud van derden hun eigen cookies plaatsen en de gegevens van de gebruiker voor hun eigen doeleinden verwerken. Op basis van de verwerkte gegevens kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt. We zullen deze inhoud zoveel mogelijk op een gegevensbesparende en gegevensvermijdende manier gebruiken en betrouwbare derde partijen selecteren met betrekking tot gegevensbeveiliging.

De volgende presentatie geeft een overzicht van externe aanbieders en hun inhoud, samen met links naar hun privacybeleid, dat meer informatie bevat over de verwerking van gegevens en, in sommige gevallen die hier al zijn genoemd, opt-out opties:

- Externe lettertypen van Google, Inc, https://www.google.com/fonts ("Google Fonts"). Google Fonts worden geïntegreerd door toegang tot een server van Google (meestal in de VS). Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

- Kaarten van de service "Google Maps" van de externe provider Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

- Video's van het platform "YouTube" van de externe provider Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

12 Gebruikersrechten en verwijdering van gegevens

Gebruikers hebben het recht om, op verzoek en kosteloos, informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die wij over hen hebben opgeslagen.

Als betrokkene hebt u de volgende rechten:
- in overeenstemming met Art. 15 GDPR, het recht om informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin gespecificeerd;
- in overeenstemming met Art. 16 GDPR, het recht om de onmiddellijke correctie te eisen van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen;
- in overeenstemming met Art. 17 GDPR, het recht om het wissen te vragen van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is.
- het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
- om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
- om redenen van openbaar belang of
- voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen
noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
- in overeenstemming met Art. 18 GDPR, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover
- de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
- de verwerking onwettig is, maar u zich verzet tegen het wissen ervan;
- wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of
- u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van Art. 21 GDPR;
- in overeenstemming met Art. 20 GDPR, het recht om uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
- in overeenstemming met Art. 77 GDPR, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of het hoofdkantoor van ons bedrijf.
contact opnemen met

De door ons opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten.

13. wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om het privacybeleid aan te passen aan gewijzigde wettelijke situaties of in geval van wijzigingen in de service en gegevensverwerking. Dit geldt echter alleen voor verklaringen over gegevensverwerking. Indien toestemming van de gebruiker vereist is of onderdelen van het privacybeleid bepalingen bevatten van de contractuele relatie met de gebruikers, zullen de wijzigingen alleen worden doorgevoerd met toestemming van de gebruikers.
Gebruikers worden verzocht zich regelmatig te informeren over de inhoud van het privacybeleid.